tel   +48 508 077 810

Adres e-mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpraca z klientem


Szanowni Państwo

praca z klientemEnigma – Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro Rachunkowe Grażyna Burchardt jest podmiotem posiadającym świadectwo kwalifikacyjne określone dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 4 ustawy o rachunkowości nr 6325/97. Właściciel Grażyna Burchardt jest również doradcą podatkowym nr 09006 Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Biuro działa na rynku firm księgowych i doradczych od 1995r.

Zadaniem biura jest prowadzanie księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości

Rozległa znajomość polskich przepisów prawnych i uwarunkowań rynkowych obejmująca zasady sprawozdawczości w tym MSR i MSSF oraz znajomość specyfiki branży stanowią podstawę do świadczenia odpowiednich usług, dostosowanych do potrzeb Państwa firmy.

Jesteśmy gotowi udostępnić Państwu zasoby wiedzy i zdobyte doświadczenia w prowadzeniu spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw osób fizycznych w zakresie produkcji, budownictwa, handlu, szkół, zakładów opieki zdrowotnej a także stowarzyszeń, organizacji społeczno – politycznych i klubów sportowych.


Współpracujemy również z Kancelarią Radcy Prawnego, Kancelarią Notarialną oraz Tłumaczem Przysięgłym języka włoskiego i francuskiego, angielskiego i niemieckiego.

 

Współpraca z klientem

Doświadczeni latami minionymi wiemy, że kierownictwa firm i właściciele firm nie zawsze w porę informują nas o zmianach zachodzących w przedsiębiorstwach. O wielu sprawach dowiadujemy się po czasie nie mogąc odpowiednio wcześnie zareagować. Dlatego też zwracamy Państwa uwagę na to, iż pozytywnym elementem i praktyczną korzyścią dla jednostki zlecającej nam usługę jest między innymi:

 • możliwość konsultacji z księgowym w codziennych kontaktach,
 • możliwość usunięcia zauważonych nieprawidłowości i uchybień,
 • możliwość nawiązania współpracy przy przekształceniach w firmie oraz zlecanie różnych opracowań,
 • doradztwo podatkowe, i doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości.

Dążeniem Enigma – Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro Rachunkowe Grażyna Burchardt jest utrzymanie stałych kontaktów z naszymi klientami.

W trakcie naszej współpracy będziemy udostępniać Państwu posiadaną wiedzę i doświadczenia w zakresie doradztwa podatkowego i ekonomicznego w następujących dziedzinach:

 • podatków bezpośrednich i pośrednich dotyczących osób prawnych i fizycznych, a w szczególności z zakresu stosowania nowej ustawy o podatku VAT,
 • stosowania dopuszczalnych rozwiązań Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej,
 • przekształceń formy organizacyjnej i prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa


Zapewniamy Państwu świadczenie usług księgowych i doradczych najwyższej jakości przez cały okres współpracy.

 

Dotychczasowe doświadczenia

Księgowi pracujący w Biurze Rachunkowym wykonali szereg różnorodnych opracowań, analiz dostosowanych do potrzeb i życzeń klienta.

Wykonujemy również wycenę aktywów i pasywów jednostek przekształcanych.

W ostatnim okresie świadczyliśmy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych:

 • jednostek handlowych,
 • firm produkcyjnych,
 • drukarni książek, wydawnictwa książek,
 • firm gastronomicznych,
 • firm z branży samochodowej,
 • zakładów opieki zdrowotnej,
 • szkolnictwa.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wysiłki nasze w momencie rozpoczęcia współpracy koncentrujemy na dokładnym zapoznaniu się z działalnością Jednostki:

Umożliwia nam to:

 • ustalenie prawidłowego ryzyka związanego z prowadzoną przez Państwo działalnością,
 • eliminację nieprzewidzianych sytuacji, dzięki gruntownemu planowaniu oraz stałemu kontaktowi z kierownictwem firmy,
 • koncentrację w kwestiach niepokojących kierownictwo firmy.

Rozpoczynając współpracę zaczynamy od zapoznania się ze strukturą organizacyjną podmiotu, sposobem zarządzania, kontroli.
Bierzemy pod uwagę rodzaj prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo działalności, stosowane przezeń systemy kontroli. Nowo powstającym podmiotom proponujemy pomoc przy ich rejestrowaniu w:
jednostkach wydających zezwolenie na prowadzenie działalności,

 • urzędzie statystycznym,
 • urzędzie skarbowym.

Naszą pracę dzielimy zwykle na kilka etapów.

 

Etap wstępny

Stadium wstępne obejmuje m.in. następujące czynności:

 • rozmowy z kierownictwem Jednostki, właścicielem firmy,
 • określenie wymagań co do współpracy ze strony podmiotu,
 • określenie zakresu współpracy,
 • uzyskanie ogólnego obrazu przepływu informacji,
 • podpisanie umowy o współpracy.

 

Harmonogram prac

W celu prawidłowego wykonania zlecenia biuro rachunkowe odbiera od Zleceniodawcy w siedzibie biura dokumenty stanowiące podstawę zapisów w księdze i ewidencjach dla:

 • ksiąg handlowych - w każdy poniedziałek oraz nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą,
 • pozostałych form księgowych (pkpir, ryczałt) dwa razy w miesiącu oraz nie później niż do 5-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Na podstawie dostarczonych dokumentów księgowane będą zdarzenia gospodarcze i na ich podstawie sporządzane wszystkie obowiązujące deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe.

 

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi zależeć będzie od czasu pracy poświęconego przez księgowego obsługującego firmę, ilości dokumentów, ilości zatrudnionych pracowników, itp.

Nasze propozycje wynagrodzenia za świadczone usługi księgowe kształtują się następująco:

 • karta podatkowa – od 50 ,00 PLN netto,
 • ryczałt - od 120,00 PLN netto,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – od 200 zł PLN netto,
 • księgi handlowe – od 1000,00 PLN netto,
 • listy płac, ZUS od 35,00 PLN/osobę netto,
 • doradztwo podatkowe – kwoty negocjowane.


Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie dodatkowe zapytania jakie nasuną się Państwu po zapoznaniu się z treścią tej oferty. Aby uzyskać niezbędne informacje przy podejmowaniu decyzji o wyborze biura rachunkowego prosimy o kontakt telefoniczny 508-077-810 lub 501-290-920 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z poważaniem

Właściciel biura rachunkowego

mgr Grażyna Burchardt